top of page

CIJENE USLUGE

Prilikom određivanja cijene knjigovodstvenih usluga  vršimo uvid u potrebe klijenata imajući u vidu prije svega obim poslova iz naših ugovornih obaveza koje se mogu pojedinačno specificirati i kvantifikovati.

 

Kod sagledavanja i procjenjivanja naših obaveza precizno sagledavamo obim i strukturu obaveza prilagođeno podacima pojedinačnog klijenta i nakon toga utvrđujemo visinu cijene usluge.

 

Prilikom otpočinjanja djelatnosti svjesni smo da klijent objektivno nema precizne podatke niti planove koliki će biti obim posla i česti su slučajevi da obim i struktura našeg posla zavisi od brzine dostavljanja dokumentacije od strane klijenata u kom slučaju je određivanje objektivne cijene usluge otežano. U takvim slučajevima ugovaramo cijenu na kraći rok na primer za prvih par mjeseci manju cijenu, pa tek za naredne mjesece realnu cijenu. Ovakvu metodologiju cijena utvrđujemo i upisujemo u ugovor, pa imajući u vidu kraći rok planiranja, cijena uglavnom postane objektivna i rijetko imamo zahtjeva za izmjenu iste.

 

Ugovorom je predviđena i mogućnost izmjene svih elemenata ugovora, kao i ugovorene cijene, naravno uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Ugovorom je jasno ostavljena mogućnost obijema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

Ukoliko Vam je potrebna ponuda za pružanje knjigovodstvenih usluga, posetite nas u Solarnoj zgradi Bloka VI na adresi Đoka Miraševića 17/C u Podgorici ili pošaljite e-mail na ralexrrb@t-com.me.

bottom of page