top of page

KLIJENTI

Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da naša agencija vodi knjige za oko 100-ak firmi.

 

Spisak nekih od preduzeća koje sarađuju sa nama:

 

- Krnovo Green Energy doo;

- Krnovo HoldCo doo;

- Širbegović doo;

- Ivicom Consulting (dio stranog društva);

- Green Gvozd doo;

- Akuo Energy Med (dio stranog društva);

- Flotalba doo;

- Fuerte Ventura doo;

- Hair Studio Fleur de Lys doo;

- Juing doo;

- Elektrokovina doo;

- Color Forum doo;

- Igma doo;

- Intours Plus doo;

- Cut-Up doo;

- NVO Jazz Art;

- Don Boško - centar za obrazovanje i odgoj;

- Advokatska kancelarija Damjanović Miloš;

- Advokatska kancelarija Tomović Dalibor;

- Advokatska kancelarija Tomović Mladen;

- Advokatska kancelarija Tomović Mirjana;

- Advokatska kancelarija Leković Gorjana;

- Advokatska kancelarija Knežević Dijana;

- Advokatska kancelarija Jasnić Savo;

Margor doo;

- Go To doo;

- Gemma-B&D (dio stranog društva);

- NVO Podgorica Film Festival;

- Simona S doo;

- English Speak up doo;

- Confort design;

- MC Company doo;

- Init doo;

- Parangal film doo;

- Beohemik Montenegro doo;

- First assets management doo;

- First real estate management doo;

- First real estate management 2 doo;

- Havina doo;

- Dakom doo;

- NU Crnogorska fabrika umjetnosti;

- FB Group doo;

- NVO Fabrika;

- Lariđo doo;

- Bomags doo;

- Imperium doo;

- X style  doo;

- Pino doo;

- Kino doo;

- Quietly doo;

- UMS Montenegro;

...

Uvjerite se i vi sami zbog čega smo odabrani.

bottom of page